II.InIDEA Programı Başvurulara Açıldı


Değerli Öğrencilerimiz,

 

Sizlerin sanat, sosyal bilimler, girişimcilik, tasarım, teknoloji alanındaki yenilikçi ve yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek için başlattığımız Yaratıcı Endüstriler Platformu InIDEA Programı 2. Dönemini başlatıyoruz.

 Başvuru yaparken aşağıdaki kriterler göz önünde tutulmalıdır.

 - Programa Kadir Has Üniversitesi’nin lisans öğrencileri :

http://inidea.khas.edu.tr/ adresindeki formu doldurarak başvurabilir.

- Bireysel başvurular yanında en fazla 5 kişiden oluşan ekip başvuruları da kabul edilir.

 - Bir öğrenci bireysel başvurusunun yanında bir ekip içinde de yer alabilir. Ancak birden fazla proje için bireysel olarak başvuramaz.

- InIDEA Programı kapsamında proje çalışması devam edenler 2. Döneme başvuramaz.

 - Tamamlanmış ya da sonlanma aşamasına gelmiş projelerle ilgili başvurular kabul edilmez.

- Proje konunuz sanatsal, sosyal ya da teknolojik yenilik getirebilecek, somut bir ürün ya da sonuç potansiyeli olabilecek her konuda olabilir. Disiplinlerarası konulara öncelik verilir.

- Projelerin desteklenme süresi en çok iki yarıyıl (bir yıl)’dır.

- YEP Değerlendirme Komisyonu ila edilecek program çerçevesinde başvuru sahiplerince sunulan projeleri değerlendirip sonuçları 11.05.2020 tarihinde internet sayfamızdan ilan edecektir.

-InIDEA Programına 30.03.2020 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar başvurulabilir.

 Başvuru formu için: http://inidea.khas.edu.tr/

Sorularınız için Yaratıcı Endüstriler Platformu’na (http://yep.khas.edu.tr/) başvurabilirsiniz:

 

Oda No: A202

Dahili No: 1385

E-mail: yep@khas.edu.tr

Haberler