InIDEA Değerlendirme Komisyonu Toplandı


Kadir Has Üniversitesi'nin öğrenci projelerini desteklemek amacıyla oluşturduğu InIDEA Programı'na yapılan başvurular, Değerlendirme Komisyonu üyeleri tarafından değerlendirildi.

30 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 17:00'de başvuru sürecinin sona erdiği programa farklı fakültelerden 14 ekip, 14 bireysel olmak üzere 28 başvuru yapıldı. Başvurucu sahiplerin öğrencisi oldukları fakültere göre dağılımına bakıldığında, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15 başvurucu ile başı çekerken, onu, 7 başvuru ile İletişim Fakültesi, 4 başvuru ile Sanat ve Tasarım Fakültesi takip etti. 

Başvuruların konularına göre dağılımına bakıldığında en çok başvurunun bilgisayar ve uygulama yazılımı konularında olduğu görüldü. Bunu, begelesel, film, video projeleri ile prototip ve tasarım projeleri takip etti. Sınıflara göre başvurulara bakıldığında, en çok başvurunun 4. sınıf öğrencileri tarafından yapıldığı belirlendi.

İletişim Fakültsi'nden Prof. Asker Kartarı ve Doç. Dr. Levent Soysal'ın, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Önder Pekcan, Dr. Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Atilla Özmen, Dr. Öğretim ÜyesiDeniz Eroğlu, Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Sadi'nin,ktidasi idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Meltem Ucal, Sanat ve Tasarım Fakültesi'nden  Doç. Dr. Ayşe Coşkun Orlandi'nin,  Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Bahar Ceyda Süral'dan oluşan komisyon üyelerinin 11 Aralık Çaraşmba günü saat 11'de başlayan ve yaklaşık 3 saat süren toplantısı sonucu başvuruların yaklaşık üçte ikisi önelemeyi geçti. Önelemeyi geçen başvurucular komisyon üyeleri ile görüşmeye çağrılacak.

InIDEA Programına seçilen projeler 30 Aralık 2019 tarihinde programın web sayfasından ilan edilecek. 

Haberler