Vizyonumuz:

Yaratıcı endüstriler alanında uluslararası yetkinlikte üretim yapabilen bireylerin yetiştirilmesinde dünyadaki öncü üniversiteler arasında yer almaktır.


Misyonumuz:

  • Ulusal ve uluslararası geniş bir sosyal ağ sunarak yaratıcı insanları biraraya getirerek,
  • Sivil toplum kuruluşları, kamu ve yerel yönetimler, sanayi ve ticari işletmeler, kültür sanat kurumlarıyla mevcut yenilikçi işbirlikleri geliştirerek,
  • Yenilikçi destek mekanizmaları oluşturarak,
  • Özgür, esnek, deneyimsel, fütürist, disiplinlerarası, kolektif fikir üretim ve uygulama yöntemlerini izleyerek,
  • Pratikteki reel ihtiyaç ve sorunlara hızlı, güvenilir, verimli, rafine, yenilikçi çözümler getirerek, gelecek için hedefler belirleyip uyarlayarak

yüksek öğretim sürecinde bireylerin yaratıcılık potansiyellerini ortaya çıkartmak ve geliştirmek, yaratcılığı Türkiye’de özenilen ve tercih edilen sosyal ve ekonomik bir değer kılmak, yaratıcı endüstrilerin ülke ekonomisine ve toplumsal yaşama katkısı konusunda farkındalık yaratmak, yükseltmek ve sürdürmek

Neler sunuyoruz?

Öğrencilerin yaratıcı iş, tasarım ve sanat fikirlerine, yaratıcı üretim projelerine üniversite bünyesinden ve dışından mali destek sağlıyoruz, gerekli malzeme ve ekipman temin ediyoruz, danışmanlık yapıyoruz.

Öğrencileri, hayata geçirmek istedikleri yaratıcı fikirler için ilgili sosyal, bilimsel, kültürel ve ekonomik ağlara yönlendiriyoruz.

Mevcut sorunlarına ve ihtiyaçlarına daha hızlı, verimli ve yenilikçi cevaplar arayan, gelişmek, büyümek için daha fazla yaratıcı fikre erişmeye çalışan iş dünyası, kamu yönetimi ile kültür ve sanat kurumlarının temsilcilerini öğrencilerle bir araya getiriyoruz

Yaratıcı endüstrilere ilişkin yeni gelişmelerin toplanarak aktarılması için çevrimiçi bilgi kaynak havuzu oluşturuyor, sektörün yurtiçindeki ve yurtdışındaki önde gelen temsilcileriyle ve araştırmacılarıyla buluşmalar organize ederek sürekli güncellenen eğitim, etkileşim ve deneyim paylaşım zeminleri kuruyoruz.

Ekipte kimler var?


Kampüs girişindeki güvenlikten rektörlüğe, kütüphaneden akademisyenlere, teknisyenlerden kurumsal iletişim uzmanlarına ve yapı işleri personeline kadar tüm Kadir Has Üniversitesi ailesi bu ekibin bir parçasıdır. Birbirimizden ilham alıyor, birbirimize danışıyor ve beraber çalışıyoruz. Platform ekibi bu sinerjiyi yaratıcı endüstrilere katma değer sağlamak amacıyla, ihtiyaç ve hedeflere doğru yönlendiyor.

Prof. Dr. Asker Kartarı

KOORDİNATÖR

Öğr. Gör. Can Yücel Metin

PROJE YÖNETİMİ

Göksu Sezgi Kaynak

YARATICI ENDÜSTRİLER PLATFORMU YÖNETİCİSİ

Recepay Sayar

PROJE YETKİN UZMANI

Simay Ceylan

PLATFORM ASİSTANI